ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວຂອງລາວ


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ຂອງເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວຂອງລາວ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021

Promote and Encourage the Development of One Health Network workshop and MoU signing between LAOHUN and Souphanouvong University (13 August 2021)


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon