top of page

LAOHUN Raises Awareness on One Health Day and World Antimicrobial Awareness Week.


🌐 EMPOWERING ONE HEALTH DAY AND WORLD WEEK ANTIBIOTIC AWARENESS: LAOHUN'S BEAUTIFUL CELEBRATION MAKES A LAST IMPACT!


We are excited to recount the great success of our recent LAOHUN celebration during Raising Awareness of One Health Day and World Antimicrobial Awareness Week! 🎉 Held at the University of Health Sciences, Dong Pho Si Campus, which was held on November 28, 2023, and included the dissemination of knowledge, and the unwavering commitment to promoting one health work in the Lao People's Democratic Republic.


Dr. Bounthom Somontry, The president of UHS, Professor Mayfong Mayxay, vice president of UHS and President of LAOHUN, Dr. Thipphason Visaysouk, Adviser on Infectious Diseases and Disability Development from USAID, along with representatives from DCD, WHO. , NAHL, TPHI, and LOMWRU, as well as professors and students from NUoL, UHS, SU, CU, and SKU.


In the event, there was a presentation on the challenges of using antibiotics against antibiotics in Laos, the progress of One Health taskforce in the public health sector, the history of Lao One Health Network and the introduction of the student club, along with a question and answer competition about One Health and Antimicrobials among students.


The event was a lively platform for collaborative discussion, bringing together a diverse group of professionals, educators, and students. There are 184 people onsite and 28 people on virtual (zoom) .🌐 ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໜຶ່ງໃນງານປູກຈິດສໍານຶກຂອງ ສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວ ແລະສັບປະດາ ສັບປະດາປູກຈິດສໍານຶກສຳລັບການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບຂອງເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວຂອງລາວ:ພາຍໃຕ້ການສະເຫລີມສະຫລອງທີ່ຈົບງາມຂອງ LAOHUN ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງ!


ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເລົ່າຄືນຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ LAOHUN ທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງວັນສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວ ແລະ ສັບປະດາການປູກຈິດສໍານຶກຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີບໂລກ! 🎉 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ວິທະຍາເຂດດົງໂພສີ, ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2023, ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍເປັນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້,ແລະຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ບໍ່ເຄີຍຫວັ່ນໄຫວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ວຽກງານສູຂະພາບໜຶ່ງດຽວໃນສ ປປ ລາວ.


ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ດຣ.ບຸນຖົມ ຊາມົນຕີ, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ສາດສະດາຈານ ມາຍຟອງມາຍຊາຍ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ແລະ ປະທານເຄືຶ່ອຂ່າຍມະຫາໄບສູຂະພາບໜຶ່ງດຽວ( LAOHUN), ດຣ ທິບພະສອນ ວິໄຊສຸກ ທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາພະຍາດຕິດເຊື້ອ ແລະ ຄວາມພິການຈາກ USAID, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ DCD, WHO, NAHL, TPHI, LOMWRU, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອາຈານແລະນັກສຶກສາຈາກ ມຊ, ມວສ, ມສ, ມຈ, ແລະ ມຂ.


ພາຍໃນງານມີການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວຄວາມທ້າທາຍໃນການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຕ້ານຈູລີນຊີພາຍໃນລາວ​ ,ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວໃນຂະແໜງສາມາລະນະສຸກ,ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຄື່ອຂ່າຍສຸຂະພາບໝຶ່ງດຽວຂອງລາວ ແລະ ນໍາສະເໜີສະໂມສອນນັກສຶກສາ ພ້ອມດ້ວຍ ກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນຖາມຕອບກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໜຶ່ງດຽວ ແລະ ຢາຕ້ານເຊຶ້ອຈຸລິນຊີລະຫວ່າງນັກສຶກສາ.


ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນເວທີການສົນທະນາຮ່ວມມືທີ່ຟົດຟື້ນໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການສຶກສາ, ແລະນັກສຶກສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍການຈັດງານແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ອອນລາຍຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແບບເຊິ່ງໜ້າຈໍານວນ 184 ຄົນກວມເອົາຜູ້ສັງເກດການ ແລະ ອອນລາຍແມ່ນ 28 ຄົນ.

Link for pictures:


USAID, UHS, and LAOHUN


Group photo

Students


Komentáře


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page